Tarot, mala i velika arkana


Tarot karte Tarot, špil od sedamdeset i osam karata koje se u raznim krajevima Europe koristi od sredine 15. stoljeća za igru i predviđanje sudbine. Danas je tarot najpoznatiji špil u kartomanciji te općenito, jedna od najpoznatijih divinacijskih metoda. 

Tarot karte Sastoji se od pedeset i šest igračih karata (Mala Arkana), kakve se koriste za igranje širom Europe i od posebnih dvadeset i dva komada (Velika Arkana). U tim brojevima okultisti nalaze određenu simboliku uspoređujući broj karata Velike Arkane sa hebrejskim alfabetom koji se sastoji od dvadeset i dva slova i nekim hramovima koji imaju pedeset i šest stepenica. 

Velika arkanaVelika Arkana je dio proricateljskih i okultnih tarot karata koji se sastoji se od dvadeset i dvije karte poredane 0-21 i zapisane rimskim brojevima. Ilustracije na kartama Velike Arkane ne prikazuju samo objašnjenje imena svake pojedine karte, već obiluju simboličkim prikazima koji odražavaju potpuni astralni karakter. Osnovne korespondencije tarot karata, kod velike arkane su brojevi, astrološki znakovi, astrološki planeti, gematrijska vrijednost i odgovarajuće slovo hebrejskog alfabeta, čime se tarot povezuje s kabalom. Svaka od 22 karte predstavljena je brojevima, imenima i značenjima. 

Karte Velike Arkane predstavljaju arhetipove, sveprisutne kozmičke energije koje opisuje sve aspekte ljudske naravi i života iz čega je nastao naziv Ludin put, jer prva arkana Luda predstavlja početak životnog puta, ali ujedno i njegov kraj, jer nosi broj 0, ali i broj 22 (XXII). 

Pojam arkana je latinska množina imenice arcanum, što znači "tajna, otajstvo i misterij. 
Mala Arkana je naziv u tarotu za skupinu od ukupno 56 karata podijeljenih u četiri skupine koje uvelike korespondiraju sa špilom običnih igraćih karata. Četiri različita svežnja koja sadrže 10 karata od asa do desetke plus četiri karte s dvorskim likovima, nazivaju se mačevi, štapovi, novčići i pehari, što odgovara bojama uobičajenih igračih karata (pik, tref, karo i herc).Osim po boji, mogu se podijeliti i u dvije osnovne podskupine: 40 numeriranih malih arkana i 16 dvorskih karata. 

Za razliku od karata Velike Arkane, karte Male Arkane govore o izvanjskim okolnostima, trenutačnim akcijama i relacijama, o našem međuodnosu sa svijetom i drugim ljudima te su veoma dinamične i konkretne.